Transport to w życiu człowieka naprawdę ważna rzecz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy tak wiele rzeczy jest do przewiezienia do najdalszych zakątków świata.

Bez transportu gospodarka i przemysł nie rozwijałyby się tak szybko, nasze kultury nie byłyby w stanie wymieniać się swoimi dobrami i doświadczeniami.

Transport odnosi się zarówno do ludzi i ich komunikacji – transport pasażerki, jak i do rzeczy, ładunków – transport towarowy.

Transport można podzielić na kilka rodzajów:

  • Transport lądowy/powierzchniowy: drogowy, kolejowy, rurociągowy, podziemny, naziemny i nadziemny;
  • Transport powietrzny – lotniczy;
  • Transport wodny: śródlądowy i morski.

Jest jeszcze jeden rodzaj transportu, o którym na co dzień rzadko się mówi. Jest to transport mieszany, a wiąże się to z przewożeniem ładunków więcej niż jedną gałęzią transportu: transport kombinowany, transport bimodalny, transport intermodalny oraz transport multimodalny.

Transport możemy podzielić również na pierwotny i wtórny, a wynika to z funkcji, jaką spełnia. Pierwotne to przewóz i związane z tym przeładunki, natomiast wtórne to zabezpieczanie dróg, ich budowa oraz utrzymanie w odpowiednim stanie.