Odprawa celna ma być szybsza i łatwiejsza!

 

Odprawa celna ma być szybsza i łatwiejsza!

Jest wstępne porozumienie pomiędzy Radą i Parlamentem Europejskim odnośnie jednego okienka w dziedzinie ceł. Ma ono wprowadzić odpowiednie warunki do kooperacji cyfrowej pomiędzy służbami celnymi a innymi właściwymi organami.

Wspomniane powyżej „jedno okienko” będzie pozwalało celnikom i innym służbom automatycznie weryfikować, czy dokonano niezbędnych formalności i czy przewożone towary spełniają wymogi Unii Europejskiej.

Dzięki takiemu rozwiązaniu handel międzynarodowy powinien odbywać się dużo sprawniej, skróci się czas odpraw celnych, ryzyko nadużyć ulegnie zmniejszeniu, a przedsiębiorcy zostaną w pewnym stopniu odciążeni administracyjnie i nie będą już zobowiązani do składania dokumentów do kilku czy kilkunastu organów przez różne portale.

Obecnie mamy ponad 60 unijnych aktów prawnych, które funkcjonują na zewnętrznych granicach Unii i nie są związane z administracją celną. Obowiązują również krajowe przepisy pozacelne dotyczące wielu dziedzin. Cała ta funkcjonująca dokumentacja wiąże się z wieloma milionami transakcji towarowych rocznie.

Środowisko „jednego okienka” pozwoli na zautomatyzowanie sprawdzania danych i formalności pozacelnych dotyczących przywożonych i wywożonych do Unii Europejskiej towarów. Skończą się ręczne kontrole dokumentów. Właściwe organy będą miały dostęp do informacji elektronicznych, które zostaną wcześniej podane przez właścicieli firm. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie łatwa wymiana danych.

Czekamy na zatwierdzenie porozumienia przez Radę i Parlament Europejski.

Świadczymy usługi transportowe dowolnymi typami pojazdów na terenie całego kraju zarówno w systemie całopojazdowym, jak i przesyłek drobnicowych.

W odpowiedzi na oczekiwania klientów transportujemy towary do dowolnych miejsc w całej Polsce. W zależności od potrzeb przewozimy nie tylko duże ładunki, lecz także mniejsze paczki. Dbamy o terminową realizację zleceń i przez cały czas monitorujemy przesyłki.