Dodatkowy obowiązek dla spedytorów z Holandii i Niemiec

Ze względu na afrykański pomór świń, z jakim przyszło się zmierzyć niemieckim hodowcom bydła, każdy pojazd przewożący kopytne zwierzęta i wracający z Niemiec do Holandii, od 1 marca br. będzie musiał być poddany dodatkowemu czyszczeniu i dezynfekowaniu – taką wiadomość przekazał Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich, który czuwa nad przestrzeganiem przepisów i praw.

Obowiązek ten dotyczyć ma także transportów wjeżdżających z państw będących w Unii Europejskiej: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Włoch, Węgier, Grecji, oraz z krajów trzecich, a także Wielkiej Brytanii.

Na dowód dodatkowego czyszczenia i dezynfekcji, każdy przewoźnik będzie musiał przesłać do Interventiebureau Dier dowód czyszczenia z uznanego przez holenderski urząd punktu mycia.

Świadczymy usługi transportowe dowolnymi typami pojazdów na terenie całej Unii zarówno w systemie całopojazdowym, jak i przesyłek drobnicowych.

W odpowiedzi na oczekiwania klientów transportujemy towary do dowolnych miejsc w całej Polsce. W zależności od potrzeb przewozimy nie tylko duże ładunki, lecz także mniejsze paczki. Dbamy o terminową realizację zleceń i przez cały czas monitorujemy przesyłki.