Branża transportowa i najważniejsze w niej zmiany – Pakiet Mobilności

Pakiet Mobilności to zbiór aktów prawnych, które odnoszą się do istoty wykonywania międzynarodowego transportu w Europie. W latach 2020-2026 przewiduje się wprowadzenie wielu zmian, które regulują m.in. maksymalny dzienny i tygodniowy czas, kiedy kierowca może prowadzić pojazd, a także czas jego odpoczynku, lokalizowania pojazdu za pomocą tachografów nowej generacji oraz egzekwowania i ujednolicenia prawa, które dotyczy delegowania kierowców w spedycji drogowej.

Od lutego br. nastąpiło kilka zmian w branży transportowej:

  • raz na 8 tygodni pojazd ma obowiązek wrócić do bazy;
  • przekroczenie granicy należy obowiązkowo zarejestrować w tachografie cyfrowym;
  • między kolejnymi operacjami kabotażowymi w danym państwie obowiązuje okres karencji, który trwa 4 dni (cooling off period);
  • w specjalnym dla przewoźników interfejsie, który jest połączony z systemem wymiany informacji na rynku wewnętrznym, należy zgłosić delegowanie kierowców;
  • kierowcom przysługuje pełne wynagrodzenie, minimalne odpowiednie do kraju, w którym świadczą usługę. Nie dotyczy to pojazdów tranzytowych oraz transportu bilateralnego z i do Polski.
Kolejne zmiany nastąpiły w maju. Jedna z nich mówi o wykonywaniu przewozów pojazdami, których całkowita masa przekracza 2,5 t i nie jest większa niż 3,5 t. Do tego rodzaju spedycji przewoźnik będzie musiał posiadać pozwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a także wspólnotowej licencji.

Od lipca w naczepach, przyczepach oraz w nowo homologowanych ciężarówkach montuje się czujniki ciśnienia w oponach oraz czujniki temperatury. W 2024 roku taki obowiązek będzie obejmował każdy nowo wyprodukowany pojazd ciężki. Pomiar ciśnienia ma pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach, a także przysłużyć się do zmniejszenia kosztów przewoźników. Kiedy koło jest niedopompowane, bieżnik zużywa się dużo szybciej, a co za tym idzie, zwiększa się zużycie paliwa.

Ustawa Mindestlohngesetz (MiLog)

Jedną z istotniejszych zmian zwłaszcza dla kierowców jest wzrost ich płacy minimalnej w Niemczech. Mówi o tym obowiązująca od 2015 roku ustawa niemiecka MiLog i zobowiązuje firmy transportowe do zgłaszania delegowanych kierowców do pracy w Niemczech oraz wypłacania im wynagrodzenia według niemieckich stawek. Wynika to między innymi z Dyrektywy 96/71/WE oraz z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Od 1 stycznia 2022 roku minimalna stawka za godzinę wynosi 9,82 euro, a od lipca wzrośnie do 10,45 euro.

Belgijskie kary

Kary grzywny w wysokości 174 euro za korzystanie w czasie jazdy z telefonu komórkowego, tabletu czy e-czytników jako GPS lub do odtwarzania muzyki, jeśli urządzenie nie będzie przypięte do uchwytu na desce rozdzielczej. Taka kara została wprowadzona w marcu br. Ani w ręku, ani na kolanach, ani nawet na fotelu pasażera, tylko w uchwycie.

Strefy ekologiczne w Niderlandach

W Niderlandzkich miastach do 14 ekologicznych stref będą mogły wjechać pojazdy ciężarowe, które spełniają normę Euro 6 oraz pojazdy elektryczne. Są to miasta: Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Haga, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Utrecht i Haarlem. Kierowcy, których pojazdy nie spełniają odpowiednich norm, będą mogli wystąpić z wnioskiem o jednodniowe pozwolenie na wjazd do jednej ze stref. Będzie można to zrobić tylko dwa razy w roku, dla każdego numeru rejestracyjnego w danej gminie.

W związku z Brexitem na początku zaczęły obowiązywać kontrole celne i deklaracje celne na granicy między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Według ekonomistów wprowadzony Pakiet Mobilności uderzy w firmy transportowe w Polsce, zwłaszcza w pracodawców.