Rozwiązanie kombinowane jest transportem intermodalnym, gdzie większa część drogi w Europie jest wykonywana transportem kolejowym, wewnatrzkontynentalnym transportem wodnym lub frachtem morskim, a każdy początkowy oraz końcowy odcinek drogi, który jest wykonywany frachtem drogowym, jest jak najkrótszy. Zalety rozwiązań kombinowanych polegają na wykorzystaniu DP nie tylko jako środku przewozowego, ale również jako środku opakunkowego i ochronnego, podczas równoczesnego wykorzystania wielu gatunków transportu tak, żeby cały proces przewozowy był ekonomicznie jak najkorzystniejszy.

Kompleksowo realizujemy przewozy kombinowane na ternie całej Europy od punktu załadunku, przeładunku towaru z jednego środka transportu na drogi aż do punktu wyładunku.

Organizujemy transporty w każdej relacji, przykładowo auto-wagon, wagon-auto, wagon-barka-auto, auto-barka-wagon itp.

Zapewniamy kompletny serwis w postaci zapewnienia środka transportu, przeładunku, dokumentacji, odpraw celnych, magazynowania.

Doradzamy w wyborze najkorzystniejszej opcji transportu.


Rzetelna Firma

Korzystanie z witryny oznacza, że akceptujesz politykę prywatności